Kahalagahan ng teknolohiya – Teknolohiya


maxresdefault

Ang kahalagahan ng teknolohiya ay mas napapadali nito ang buhay natin. Mas naging agad agad ang mga prosesong dati’y mga ilang araw pa ang makakalipas bago mo ito magagawa. kagaya nito ang pagsusulat ng liham at ipapadala sa ibang lugar. maaari itong umabot nang 2 o ilang araw, depende sa kung saan mo ito ipapadala. samantalang ngayon na mayroon na tayong internet, pwede mo nang ipadala ang iyong sasabihin sa isang pindot lamang. Mahalaga rin ito sapagkat may mga bagay tayong hindi nagagawa sa tulong ng teknolohiya maari na natin itong magawa.

Advertisement

Privacy Settings

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart